نسخه شفا - گل و گیاه، ص: 324

نسخه ضد خارش، مخصوصاٌ اگزما: [3]

یك عدد انار را خورد كرده در سركه بپزند تا كاملا له و به صورت خمیر درآید. سپس تخم كدو و مغز تخم خربزه از هركدام 25 گرم، مازو 10 گرم، زاجسفید 5 گرم، گوگرد زرد 5 گرم، پوست هلیله زرد 10 گرم همه این داروها را نرم كوبیده به خمیر فوق اضافه نموده روى محل خارش یا اگزما بمالند.


دانه ‏هاى خارش‏دار سر

این دانه‏ ها كه در صورت و سر بیشتر دیده مى‏شود 2 نوع مى‏باشند، نوع خشك و نوع تر كه اكثراٌ با خارش و گاهى با سوزش خفیف همراه بوده و در بیخ موها، پشت گردن، در صورت و در موهاى ریش بیشتر دیده مى‏شود.

درمان:

پاك‏سازى بدن به وسیله افتیمون، هلیله زرد و شاه‏تره تغییر مزاج بیمار با تعدیل خلط غالب و گرفتن دوش متوالى روزانه و پرهیز از غذاهاى محرك و گرم اساس درمان را تشكیل مى‏دهد.

شستن سر با لعاب تخم خطمى و تخم كتان روزانه مفید است. این درمان را روزانه سه چهار مرتبه می توان انجام داد بدین طریق كه مقدارى لعاب تخم كتان و تخم خطمى را در یك ظرف شیشه‏ اى ریخته مقدارى از آن را با دست به همه سر و محل دانه‏ ها بمالند و ماساژ دهند. این كار احتیاج به حمام ندارد، اگر دانه‏ هاى خارش‏دار مزمن بوده و زمانى طولانى بیمار را آزار داده است می توان با یك جسم خشكى مثل كیسه حمام محكم روى آنها كشید تا مرحله‏ اى كه كاملاٌ پوست آنها كنده شود و محتویات آنها خارج گردد. سپس قدرى سركه رقیق شده با جوشانده آب تخم ترشك شسته و پماد زیر را بمالند.


ادامه مطلب