خارش یا حساسیت‏هاى پوستى‏:

علت پیدایش این بیمارى زیاد و هر عامل ناسازگارى میتواند موجب خارش گردد، ازاین‏رو بهترین درمان از بین بردن عامل محرك آن است به ‏طور كلى غذاها در پیدایش خارش و یا تحریك آن نقش بسیار مهمى را به عهده دارند. مثلا با خوردن غذاهاى نمك ‏سود شده، ماهى كهنه نمك‏ زده، پنیر كهنه و غذاهاى سرخ كرده ‏اى كه با مواد رنگین و محرك مثل، فلفل، زنجبیل، دارچین، هل و میخك و غیره تزیین شده باشند، بیمارى شدت مىییابد. درمان خارش‏ها به‏ طور كلى با از بین بردن عامل محرك سودبخش بوده و در بیشتر آنها مى‏توان از ماء الشعیر و ماء الجبن استفاده نمود. این‏گونه بیماران از غذاهاى خنك بایستى استفاده كنند و مرتب حمام گیرند و با گل ارمنى 10 گرم، كافور یك گرم، سركه یك استكان، آب زردچوبه یك استكان، روغن بادام، روغن گل از هركدام نصف استكان همه را مخلوط كرده مكرر در حمام بمالند. یا مازو را نرم كوبیده در سركه حل كرده با آرد عدس در سركه حل كرده و به آن روغن گل افزوده در حمام به بدن بمالند. یا سركه، مورد و گل ارمنى یا مالیدن بوره، گل ارمنى و گلنار یا پوست انار یا آرد جو و تخم ترشك یا ریشه مرغ، مریم گلى و آویشن یا آب برگ عناب، آب چغندر، آب كرفس و سركه بمالند. اگر محل خارش‏دار لاى چین سرین (كفل) باشد كمى زاج را بو داده در روغن بزرک حل كرده بمالند. یا تخم كتان را جوشانده بمالند.


ادامه مطلب