نسخه شفا - گل و گیاه ؛ ص319

 

بیمارى‏هاى پوستى‏

جرب‏ «1»

جرب بثورات خورد و كوچكى شبیه به‏دانه ارزن تا دانه عدس قرمزرنگ و خارش‏دارى است كه با خارش شدیدى مخصوصا در شب‏ها در ناحیه دست‏ها و انگشتان تظاهر مى‏نماید.

عامل اصلى این بیمارى انگلى به نام ساركوپت است كه شب‏ها حركت كرده و در مسیر حركت خود خارش شدیدى ایجاد مى‏كند این خارش گاهى در همه تن به وجود آمده و موجب ناراحتى شدید بیمار مى‏گردد. بیمارى واگیردارى است كه ممكن است همه اهالى یك منزل را آلوده نماید. بثورات حاصله از بیمارى جرب گاهى با ترشح ماده زردرنگى توأم است، زمانى بدون ترشح و خشك است در هر دو صورت باعث خارش شدید بدن بیمار خواهد شد.

درمان:

طبق معمول بایستى خلط غالب را معالجه و درمان كرد تا از پیشرفت بیمارى كاسته شود.

اگر علائم ازدیاد صفرا در بیمار دیده شود، از جوشانده پوست هلیله زرد، سنا، شاه‏تره، مامیران و افسنطین از هركدام 10 گرم براى 7 روز صبح و شب هر قسمت را جوشانده میل نمایند.

شربت بنفشه یا یك گرم صبر زرد را در نصف لیوان آب تمر هندى حل كرده میل نمایند این عمل را سه روز صبح ناشتا انجام دهند، آنگاه سه روز ترك كرده دوباره سه روز ادامه دهند تا جمعا 9 روز شود. اگر بیمار مبتلا به اسهال گردد، 20 گرم روغن بادام شیرین میل نماید و 8 ساعت غذا تناول نكند اسهال قطع خواهد شد.

ماء الشعیر، شربت بنفشه، شربت آب‏لیمو، شربت تمر هندى میل نمایند. عرق شاه‏تره هر روز صبح ناشتا نوشند و در حمام روزانه بدن را با آب برگ چغندر و گل پنیرك و كمى آب‏لیمو و سبوس گندم بشویند. آرد باقلا و آرد جو را مخلوط كرده در حمام به بدن بمالند پس از زمانى تأمل بدن را با داورى زیر بشویند.


ادامه مطلب