green-tea-beauty-copy-small

1- بهیود دهنده رنگ پوست

چای سبز رنگ پوست را بهبود داده و به پوست طراوت و تازگی می بخشد. مواد سمی را از پوست بیرون کشیده و باعث التیام لکه ها و زخمها و کاهش التهابات پوست می گردد. چای سبز همچنین باعث بهبود خاصیت ارتجاعی پوست می شود.

مطالعات کالج پزشکی جورجیای آمریکا در سال 2003 نشان داد، چای سبز باعث جوانسازی پوست می گردد و همچنین برای درمان بیماریهای پوستی و زخمهای پوستی بسیار مؤثر است.ادامه مطلب